• Misja

  Podobnie jak ewangeliczny paralityk, potrzebujemy
  innych ludzi. Dobrze dobranych - kompetentnych
  pomocników. To nimi właśnie chce posłużyć się
  Boska Dobroć, aby wziąć nas w uzdrawiające ramiona
  Ks. Zdzisław Tront.

  czytaj więcej
 • Dla chorych

  Jak dobrze, że jesteśmy. Właśnie teraz.
  Nie było nas wczoraj, nie będzie nas jutro.
  Jesteśmy dzisiaj to i owo jest tu do zrobienia.
  Ks. Jerzy Szymik

  czytaj więcej
 • Darczyńcy

  "Nasze człowieczeństwo objawia się i hartuje w odkrywaniu Boga w osobie,
  która przeżywa dramat choroby i śmierci” 
  Ks. Józef Tischner.

  czytaj więcej
 • Wolontariusze

  “Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
  że tylko to wszystko co robimy dla innych jest tym,
  co naprawdę warto robić”
  Levis Carroll.

  czytaj więcej
Aktualności
2014-12-29 28 września odbędzie się Spotkanie z Apostolstwem Chorych w Wodzisławiu Śl.

W dniu 28.09.2017 r.  w parafii pw. Ducha Świetego odbędzie się spotkanie z Apostolstwem Chorych o 17.00. Spotkanie rozpocznie Mszą Świętą. Po Mszy świętej nabożeństwo Eucharystyczne. Od 16.30 zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

czytaj całość
2014-12-29 22 czerwca odbędzie się Spotkanie z Apostolstwem Chorych w Wodzisławiu Śl.

W dniu 22.06.2017 r.  w parafii pw. Ducha Świetego odbędzie się spotkanie z Apostolstwem Chorych o 17.00. Spotkanie rozpocznie Mszą Świętą. Po Mszy świętej nabożeństwo Eucharystyczne. Od 16.30 zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

czytaj całość

Ty tez możesz pomóc!

Możemy zaoferować Ci kilka form pomocy. Jesteśmy wdzięczni za każdy gest. Zostań wolontariuszem Zostań sponsorem

Cele Fundacji

Pomoc na rzecz osób zmagających się z bólem zarówno fizycznym jak
i psychicznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących kapłanów i ludzi w podeszłym wieku.

 

Pragnieniem Fundatorów jest:

 • ułatwianie aktywności społecznej osób potrzebujących pomocy;
 • tworzenie platformy komunikacyjnej na linii potrzebujący – udzielający pomocy;
 • niesienie pomocy rzeczowo finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • umożliwienie opieki domowej oraz opieki zewnętrznej, w tym opieki medycznej oraz rehabilitację.

„Podobnie jak ewangeliczny paralityk, potrzebujemy innych ludzi. Dobrze dobranych - kompetentnych pomocników. To nimi właśnie chce posłużyć się Boska Dobroć, aby wziąć nas w uzdrawiające ramiona”
Ks. Zdzisław Tront

 

 

Cele Statutowe Fundacji:

 

 1. Opieka i pomoc społeczna;
 2. Opieka nad osobami zmagającymi się z bólem fizycznym lub psychicznym spowodowanym chorobą;
 3. Opieka i pomoc na rzecz osób chorych wymagających wsparcia materialnego i medycznego;
 4. Opieka i pomoc na rzecz osób w zaawansowanym wieku wymagających wsparcia materialnego i medycznego;
 5. Działalność edukacyjna nastawiona na promowanie sposobów wspierania osób potrzebujących,
 6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Działalność charytatywna;
 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 9. Promocja i organizacja wolontariatu;
 10. Ochrona i promocja zdrowia;
 11. Działania w sferze turystyki, sportu i kultury fizycznej osób chorych i niepełnosprawnych;
 12. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego;
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami dla promocji i ochrony zdrowia;
 14. Promocja wychowania z poszanowaniem godności osoby ludzkiej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, idei solidarności społecznej, poczucia wspólnotowości i etosu służby społecznej kształtujących różnorodne obszary życia młodzieży i dorosłych (rodzina, szkoła, praca, władza publiczna);
 15. Działania na rzecz tworzenia placówek opiekuńczych (hospicja, domy pomocy) a także działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu opieki w takich placówkach, jak również unowocześnienia ich technicznego wyposażenia oraz urzeczywistnienia wysokich standardów zaplecza socjalno – kulturalnych placówek opiekuńczych w Polsce.