• WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  czytaj więcej
 • Zostań w domu 2

  czytaj więcej
 • Zostań w domu 1

  czytaj więcej
 • Zostań w domu Adresy

  czytaj więcej
 • Misja

  Podobnie jak ewangeliczny paralityk, potrzebujemy
  innych ludzi. Dobrze dobranych - kompetentnych
  pomocników. To nimi właśnie chce posłużyć się
  Boska Dobroć, aby wziąć nas w uzdrawiające ramiona
  Ks. Zdzisław Tront.

  czytaj więcej
 • Darczyńcy

  "Nasze człowieczeństwo objawia się i hartuje w odkrywaniu Boga w osobie,
  która przeżywa dramat choroby i śmierci” 
  Ks. Józef Tischner.

  czytaj więcej
Aktualności
2019-12-29 Koronawirus najnowsze informacje

Najnowesze informacje o epidemii znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

czytaj całość
2019-12-29 2.04.2020 Duchowe spotkanie Apostolstwa chorych

Zapraszamy od godz. 18.00 do 21.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 19.00 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, a o 20.30 modlitwa różańcowa. Zapraszamy na naszą transmisję internętową.

czytaj całość

Ty tez możesz pomóc!

Możemy zaoferować Ci kilka form pomocy. Jesteśmy wdzięczni za każdy gest. Zostań wolontariuszem Zostań sponsorem

O Fundacji

"A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest "
Św. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski
 

 

Fundacja „Donum Caritatis im. Ks. Zdzisława Tronta” powołana została
do życia w 2014 roku. Nazwa Fundacji wywodzi się z języka łacińskiego
i oznacza "Dar miłości". Idea Fundacji zrodziła się w gronie przyjaciół
Ks. Zdzisława Tronta, osób świeckich i duchownych. Przyjaciół, którzy pragną jego kapłańską posługę przekuć na konkretną pomoc człowiekowi ciepiącemu i będącemu w potrzebie.

Działaniami fundacji pragniemy umacniać, pokrzepiać i za przykładem
ks. Zdzisława uczyć, jak żyć z cierpieniem. Pragniemy szerzyć dobro,
które wyrasta z relacji i więzi z Bogiem oraz uczy wrażliwości i otwartości na człowieka. Będziemy się pochylać nad cierpieniem, przez które można wzrastać i dojrzewać. „Nasze człowieczeństwo objawia się i hartuje
w odkrywaniu Boga w osobie, która przeżywa dramat choroby i śmierci”
Ks. Józef Tischner.
Misją naszej Fundacji jest pomoc ludziom cierpiącym oraz tworzeniem przestrzeni umożliwiającej niesienie pomocy człowiekowi ciepiącemu. Wszelkie działania będą osadzone w duchu Ewangelii, chrześcijańskiej wizji człowieka i nauczania magisterium Kościoła – szczególnie św. Jana Pawła II. 
Główne cele Fundacji to: pomoc na rzecz osób zmagających się z bólem zarówno fizycznym jak i psychicznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących kapłanów i ludzi w podeszłym wieku. „Jak dobrze, że jesteśmy.
Właśnie teraz. 
Nie było nas wczoraj, nie będzie nas jutro. Jesteśmy dzisiaj.
To i owo jest tu do zrobienia.”
 ks. Jerzy Szymik.

 

Pragnieniem Fundatorów jest: ułatwianie aktywności społecznej osób potrzebujących pomocy; tworzenie platformy komunikacyjnej na linii potrzebujący – udzielający pomocy; niesienie pomocy rzeczowo finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych; umożliwienie opieki domowej oraz opieki zewnętrznej, w tym opieki medycznej oraz rehabilitację; „Podobnie jak ewangeliczny paralityk, potrzebujemy innych ludzi. Dobrze dobranych kompetentnych pomocników. To nimi właśnie chce posłużyć się Boska Dobroć, aby wziąć nas w uzdrawiające ramiona” Ks. Zdzisław Tront.
Fundacja współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną
z celami naszej Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. “Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych jest tym,
co naprawdę warto robić” Levis Carroll.

 

Jeśli tylko można poruszyć kolejne pokłady dobroci, której inspiracją będzie życie ks. Zdzisława, to prosimy o wsparcie i zachęcamy do współpracy wszystkich, którym idea Fundacji Donum Caritatis jest bliska.

 

„To jest
 mój czas. Na moją miarę i skalę. 
Mój czas. Nie będę miał innego. 
Dobrze jest nie mieć za złe swoim czasom.
 Dobrze jest żyć
w zgodzie z pomysłem Najwyższego” ks. Jerzy Szymik.