Muzyka zamiast lekarstwa - Fundacja Donum Caritatis im. ks. Zdzisława Tronta