Spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Chorych – 27 maja 2021 roku