„Wspomnienie jest formą spotkania” – 10 rocznica śmierci ks. Zdzisława Tronta