Spotkanie Apostolstwa Chorych – 3 września 2015 roku