Spotkanie Apostolstwa Chorych – 18 września 2014 roku