Spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Chorych – 2 czerwca 2022 roku