Apostolstwo Chorych - Fundacja Donum Caritatis im. ks. Zdzisława Tronta