Spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Chorych – 25 listopada 2021 roku